Fotokurs VII: Hvordan skape et godt bilde?

I det gyldne snitt: Stangvik kyrkje i lav høstsol. (Canon 5D - 17mm - 1/30s - f22 - ISO200)


Hvorfor fungerer noen bilder bedre enn andre? Selv om bilder er like skarpe og like perfekt eksponert, kan bildene likevel oppleves som forskjellige i kvalitet. Hva er det som gjør forskjellen? Det kan godt være at fargene er spesielt tiltalende, men enda mer sannsynlig er det at noen har truffet ekstra godt med komposisjonen.

Det er ikke bare komponister som komponerer. Vi kaller det å komponere et bilde når fotografen setter sammen de ulike elementene han/hun har til rådighet til en spesiell scene til en godt komponert bilde. Det finnes noen regler, men det meste er mer eller mindre uklare retningslinjer. Men vi kan i alle fall se nærmere på noe av det du kan tenke over når du komponerer et bilde.

Det gyldne snitt
Det gyldne snitt finner du  i skjæringspunktene mellom linjene.
En forenklet (men meget brukbar metode): Del bildet i ni like ruter.
Tanken bak det gyldne snitt er at man plasserer hovedelementene i et av hjørnene av den lille firkanten som dannes når de to vannrette og de to loddrette linjene skjærer hverandre. Bildet (eller maleriet) vil bli velbalansert om man gjør dette. De fleste vil foretrekke et bilde med hovedmotivet i det gyldne snitt,  framfor å ha det i midten.
Regelen med ni like ruter er en forenklet utgave av "det gyldne snitt". Man behøver ingen avansert matematisk formel for å regne ut plasseringen her. Og resultatet blir omtrent det samme. "Tredelsregelen" er veldig mye brukt hos naturfotografer, da de ofte plasserer horisonten langs en av de vannrette linjene.
Men regler er ofte til for å brytes, i alle fall i fotografering. Av og til vil bildene fungere bedre hvis du bryter dem.
Fisker i det gyldne snitt. (Canon 5D - 23mm - 1/50s - f13 - ISO800)Perpektiv og dybde
Når vi tar bilder er vi foreløpig nødt til å levere varene i kun 2 dimensjoner (3D lar vi ligge her). For å få mer dybde i to-dimensjonale bilder, må vi tenke på proporsjonene i bildet. De ulike delene vil da ikke dominere bildet, men samtidig være med på å understreke dybde og proporsjoner. En veldig vanlig metode for å skape dybde, er å sikre seg at det finnes en forgrunn i bildet.
Her sørger fotografen for dybde i bildet. (Canon 20D - 31mm - 1/25s - f8 - ISO200)


Diagonale linjer
Ofte tar i bruk linjer for å komponere gode bilder. I vår kulturkrets leser vi fra venstre mot høyre, så linjer som går fra venstre mot høye føles mer "naturlig". Slike linjer leder blikket vårt mot et "mål". Hvis målet ligger langt vekk (som i bildet nedenfor), blir i grunnen veien selve målet.
Buktende diagonal linje inn mot Todalen. (Canon 40D - 18mm - 1/30s - f18 - ISO200)


Vannrette linjer
De vannrette linjer som stakittet danner skaper enn klar komposisjon. Ideelt sett burde nok treet og fjellet vært plassert noe mer fra hverandre, men da hadde det vært umulig å plassere stakittet vannrett. I tillegg til linjene vil fargene lage klare kontraster i akkurat dette bildet. Knallrødt mot grønn bakgrunn må karakteriseres som "dristig" fargemessig.
Vannrette linjer. (Canon 20D - 18mm 1/50s - f14 - ISO200)


Balanse
Dette bildet inneholder store mengder blått og litt hvitt. De hvite partiene ligger (omtrent) i det gyldne snitt, og danner en svak diagonal i bildet.
Ferge: Kvanne - Rykkjem. (Canon 5D - 28mm - 1/160s -  f20 - ISO200)


Kontraster og farger
Komplementære farger kan brukes for å lage kontraster. Blå himmel og gule hestehov fungerer godt. Helstehovene fungeres i tillegg som forgrunn i bildet. Storseisundbrua (vises såvidt) ligger i ca. det gyldne snitt.
Vår ved Atlanterhavsveien. (Canon 400D - 21mm - 1/25s - f11 - ISO100)


Farger I
Høsten er en flott tid for fotografering. Fjellturer med suverene farger og færre insekter er suverent. Gress og lyng får karakteristiske oransje og brune farger. Det er en bonus hvis du får til en kontrast mot en blå himmel , men litt dramatiske skyer kan være minst like bra.
Høstfarger. (Canon 5D - 36mm - 1/13s - f22 - ISO200)


Farger II
Her ser vi samme motiv ved forskjellige årstider. Fargene på bakken er totalt forskjellige, men begge to fungerer godt. Ta gjerne bilder når himmelen er lettskyet, så får du landskapsbilder hvor bakken i varierende grad ligger badet i sol.
Høst på Stangvikfjellet. (Canon 5D - 22mm - 1/25s - f16 - ISO200)

Sommer på Stangvikfjellet. (Canon 5D - 24mm - 1/40s - f16 - ISO125)
Nye (og flere) vinkler
I dette tilfellet benyttes både ekstremt nærbilde og avstandsbilde samtidig. Det er vanskelig å utføre dette med bare ett kamera!
Hest fra to vinkler. (Olympus uT6000 - 28mm - 7/640s - ISO100)


Abstrakte bilder
Vann og høstfarger er godt egnet for å skape abstrakte bilder.
Høstfarger i vann. (Canon D60 - 200mm - 1/250s - f9,5 - ISO200)Bryte regler
Portrett av rev, hvor reven plasseres midt i bildet. Dette føles helt riktig når reven ser rett på fotografen.
Rev i veikanten. (Canon 20D - 102mm 1/40s - f6,3 - ISO200