Fotokurs III: Funksjoner og innstillinger - v2.0

En av de stille og vakre høstkveldene (Canon 5DII - 17mm - 20s - f18 - ISO400). 

Jeg tar nå utgangspunkt i at du er den lykkelige eier at et systemkamera. Eller i alle fall et kompaktkamera med muligheter for manuelle innstillinger. Poenget med denne delen av kurset er at vi skal se nærmere på funksjonen til de viktigste hjulene og knappene. Jeg tar utgangspunkt i en Canon 550D, et svært vanlig kamera, og oppnåelig for de fleste. Andre kameratyper har mye de samme funksjonene, men kanskje plassert noe annerledes og med andre navn.

Grunnleggende innstillinger
Før du starter fotograferingen skal du stille inn kameraet slik at du har en grei utgangsposisjon for å ta vanlige bilder. Bruk menyene og knappene til å stille inn riktige alternativer. Det dreier seg om:

1. Oppløsning og komprimering

Disse valgene finner du i menyen. Sette alltid kameraet på størst mulig oppløsning og minst mulig komprimering. Blir det for lite plass på minnekort og harddisk, så kjøp mer lagringsplass. Ikke gi fra deg potensiell bildekvalitet allerede før du har begynt fotograferingen!

2. Filtype - JPG eller RAW?

JPG-bilder er komprimerte bilder som har blitt behandlet av prosessoren i kameraet (etter en "oppskrift" som du kan skreddersy). Vanlig er det at man kan stille inn at man skal få sterkere farger og mer skarphet. Med bildeformatet RAW (dette er en fellesbetegnelse - de forskjellige kameraprodusentene har egne formater og egne navn) menes data hvor bildeinformasjon ikke har blitt behandlet av kameraets prosessor - vi kaller dette rådata. Dette er noe du kanskje kommer til å bruke etterhvert, men er ikke nødvendigvis noe for nybegynneren. RAW-filer gjør prosessen med å gjøre ferdig bilder, og dele bilder med andre, mer tungvint og komplisert. Belønningen er enda bedre bilder (hvis du vet hvordan du skal håndtere en råkonverter). Ofte er det mulig å ta både RAW og JPG-bilder samtidig. Det tar større plass, men løser jo alle problemer. Da kan du bruke jpg-bildene, og evt. gjemme raw-bildene til senere bildebehandling.

3. Eksponeringsmetode

Du kan velge ulike metoder for hvordan kameraet ditt skal målet lyset i bildemotivet. Det gjelder å velge riktig metode for ulike scener. Som regel skal du starte på evaluerende måling, for dette er den mest allsidige metoden. Men andre metoder kan være riktigere dersom du skal eksponere etter en mindre del av bildeflaten. F.eks. kan det være lurt å bruke spotmåling (eller partiell måling) dersom du skal ta bilde av en person omgitt av snø. Med evaluerende måling vil snøen lett bli nokså grå, og personen bli undereksponert (for mørk). Med spotmåling kan du eksponere etter lyset som blir reflektert fra personen, og snøen vil sannsynligvis bli hvitere.
Du kan også få fine resultater ved å eksponere vanlig (evaluerende), men bruke eksponeringskompenasjon for å få bildet lysere (+1, +1,5 eller +2 trinn).

4. Autofokusmetode/autofokuspunkt
På vei til Gjessheim? Svært krevende å være autofokus her. (Canon 7D - 280mm - 1/320s - f5 - ISO400).
Du kan velge hvilket autofokuspunkt du vil bruke, altså hvilken del av bildet du vil ha skarpest. Dette (eller disse) kan flyttes rundt, slik at du f.eks. kan la det som ligger ute i kanten av bildet/søkeren, havne i fokus. Her starter du selvfølgelig med enkeltpunktsfokus og enkeltbilder, men ta en sjekk i instruksjonsboken din for å finne ut hvordan man kan endre dette.

I eksemplet ovenfor settes autofokusen på prøve. Her må du bruke følgefokus (helst en rask en), og håpe på det beste. En fin anledning til å prøve ut seriefoto i tillegg. Ingen grunn til depresjon om ikke bildene blir så skarpe som du ønsker. Men punger du ut litt, og kjøper minst et Canon 7D eller Nikon 7000/Nikon 300 (helst litt rask og lyssterk tele i tillegg), kan du gå løs på det som i diverse fotofora kalles BIF (bird in flight).

5. Bildeserier/selvutløser
Du kan velge mellom å ta enkeltbilder eller bildeserier. Hvis du skal fotografere en hendelse som går veldig raskt, kan det lønne seg å ta en bildeserie. Dermed vil du øke sjansen for å få i alle fall ett bilde som er perfekt. Selvutløser bruker du hvis du skal være med i bildet selv, eller ved lange eksponeringer - sammen med stativ, naturligvis (hvis du ikke har en fjernutløser).

6. Hvitbalanse
Hvitbalanse - fluoriserende lys. (Canon 5DII - 17mm - 8 s - f13 - IS400).
Hvitbalanse - dagslys. (Canon 5DII - 17mm - 8 s - f13 - IS400).
Her kan du som regel bruke automatisk hvitbalanse. Men vær oppmerksom på at enkelte typer lys (særlig innendørs) kan lure kameraene en smule. Sjekk ut om bildene har et uønsket fargestikk. Har de det, bruk manuell innstilling av hvitbalansen. Dette finner du enten som en egen knapp eller i menyen. - som f.eks. dagslys, overskyet osv.

I eksemplet ovenfor er det nederst er hvitbalansen innstilt til dagslys, og det øverste til fluoriserende lys. Ingen av disse innstillingene stemmer egentlig, men man må gjøre seg opp en mening om hva slags stemning man vil ha i bildet. Velg hvitbalanse ut fra hvordan du ønsker fargene i bildet skal være. Eller ta bildet i RAW, og bestem fargetemperaturen senere!

7. Programvalg
Kanskje det viktigste til slutt: Programvelgeren. Dette finner du mer om litt lenger ned - under "Mer om knapper og hjul".

Mer om knapper og hjul
Eksempel på systemkamera: Canon 550D

Den store runde knappen er en av de viktigste knappene på et kamera - den såkalte programvelgeren. Her stiller du inn kameraet etter hva slags motiv du har. Etter å ha slått på kameraet og vurdert scenen du skal ta bilde av, gjør du et valg her. De vanligste valgene på slike hjul er M (manuell eksponering - du velger selv blenderåpning og lukkertid), Av (halvautomatikk hvor du stiller inn ønsket blenderåpning og kameraet velger lukkertid), Tv (halvautomatikk hvor du stiller inn ønsket lukkertid og kameraet velger blenderåpning) og P (program-automatikk). I dette tilfellet har også kameraet en grønn firkant. Dette betyr full automatikk, som igjen betyr minst mulig grad av fotografstyrt fotografering, og finjusteringer er ikke mulig. Ellers finner du her (typisk for et rimelig systemkamera) noen få motivprogrammer. Men kjenner du kameraet ditt godt nok, behøver du ikke å bruke til disse.

Det finnes tre innstillinger til på dette kameraet: A-Dep - for å kontrollere dybdeskarpheten i bildet. CA - kreativ automatikk (kan gjøre noen innstillinger manuelt) og Video (brukes ved video-opptak).

Hvis du har et systemkamera bør det være et mål i seg selv å unngå fullautomatikken (altså den grønne firkanten). Hvis du bruker kun denne innstillingen, viser det at du ikke bruker mulighetene kameraet gir deg. Og da er det kanskje litt bortkastet å bruke ekstra penger på en speilrefleks? Når vi beveger oss lenger ut i kurset, vil du klarere forstå hvorfor det er så viktig å velge innstillingene selv.

Ellers ser vi at dette kameraet har en egen knapp for innstilling av ISO-verdi. Du kan bruke automatikk, men da er det altså kameraet som avgjør hvor høy lysfølsomheten skal være. Hold et øye med ISO-verdien i alle fall. Hos kameraer med stor sensor er dette ikke så kritisk som hos små og enkle kompaktkameraer. Men likevel bør du nok være noe forsiktig med bruk av ISO over 800. Bildekvaliteten går gradvis noe ned etter dette (korn, "fargeklatter", utglidning av farger og redusert skarphet, og faller raskt fra ISO3200. Her er det også litt forskjell fra én kameraprodusent til en annen. Noen er bedre, og andre er ikke så bra. De høyeste verdiene er oftest rene "skrytetall", men lite eller ingen betydning i praksis.

Hjulet øverst til høye (bildet over) er typisk for speilreflekskameraer. Slike "innmatingshjul" er det gjerne to av hos litt dyrere modeller. Fotografer med litt dårlig tid synes alltid det er best nå flest mulig innstillinger uten å gå veien om menyene. Men innmatingshjul kan du f.eks. raskt endre lukkertid og blenderåpning. Når du endrer verdiene for lukkertid og blenderåpning, ser du resultatene av "skruingen" i søkeren (eller på monitoren).

Baksiden av et Canon 550D ser slik ut.
Baksiden av kameraet virker kanskje som et virvar av knapper, men det går fort over. Av (+/-) gjelder eksponeringskompensasjon, Q dreier seg om utskrift fra printer uten å måtte gå veien om en datamaskin, kamerasymolet med rød prikk handler om LiveView (bruk av skjermen som monitor for det bildet eller videoen du skal til å ta), forstørrelsesglass dreier seg om å zoome inn og ut på bilder du har tatt (eller bruke i Live View), WB (White Balance) er innstilling av hvitbalanse og AF (Auto Focus) er innstilling av type autofokus. "Fireknappsvelgeren" har også valg for innstillinger av "Picture-styles" - du kan f.eks. legge til litt ekstra farger - og selvutløser og muligheten for å ta bilder i serier. Nederst til høyre en søppelbøtte, som må være med. Med Menu og Disp hopper du mellom forskjellige typer informasjon på skjermen. Selve informasjonen på skjermen stifter du nærmere bekjentskap med nedenfor (i dette tilfellet på engelsk).

Forklaring av symboler på skjermen.
På baksiden finner vi altså en stor skjerm - vanligvis 3 " (tommer) i diameter. Her kan du se hvordan kameraet er innstilt. De viktigste er Shutter speed (lukkerhastighet), Aperture (blenderåpning), ISO speed (ISO-verdi, dvs. bildesensorens lysfølsomhet), Shooting mode (programvalg), Image-recording quality (filtype som blir lagret, pluss kvalitet for jpg), Exposure level indicator (eksponeringskompensasjon), AF mode (autofokustype), Metering mode (eksponeringsmodus - målemetode), Battery check (batteristatus) og Shots remaining (resterende kapasitet i antall bilder). De andre ikonene nevnes ved behov/spørsmål.

NB! Av og Tv har andre betegnelser hos andre fabrikanter. Nikon kaller Av for A og Tv for S. Når det gjelder innholdet på skjermen, vil andre fabrikanter ha noenlunde den samme informasjonen synlig. Produsenetene bruker oftest (alltid?) de samme symbolene for samme funksjoner.

Det er ingen grunn til å gå seg bort i data på skjermen. Den viktigste informasjonen finner du i søkeren når du bruker den. Dette er informasjon som dreier seg om eksponeringen av bildet - blender, lukker og ISO. Det er disse verdiene som bestemmer om det skal bli korrekt lysmengde i bildet. Du kan finjustere dette i mindre trinn ved å bruke eksponeringskompensasjon (Av +/-).

Takk til www.dpreview.com for lån av illustrasjonsbilder. Som takk for lånet anbefaler jeg alle fotointeresserte å besøke dette utrolig bra nettstedet.