Fototips 1: Endre fokuspunkt

Bruk av det midterste fokuspunktet. (Canon 5DII - 24mm - 25s - f18 - ISO200).


Hvis du skal være noenlunde sikker på at du tar skarpe bilder (dvs. de skal være skarpe akkurat der hvor du ønsker det), bør du nok ta et "dykk" i fokuspunktenes vidunderlige verden. Har du tid, kan du godt ta en snartur sammen med meg, akkurat nå.

Kameraet ditt har et antall fokuspunkter. Dette antallet varierer fra modell til modell, med et høyere antall fokuspunkter (og flere mer følsomme krysspunkter) på mer avanserte modeller. Kanskje har kameraet ditt 9 fokuspunkter som du ser i dette eksemplet. Dette er som regel nok, utfordringen er hvordan du bruker dem. Fokuspunktene vises i søkeren eller på monitoren.
Når du trykker utløseren halvveis, ser du hvilket eller hvilke fokuspunkter som er valgt. I eksemplet over er det midterste punktet valgt. Dette er en innstilling som er et greit utgangspunkt. Men mer vanlig er det nok at kameraet velger fokuspunkt(er) helt automatisk.

NB! I basisinnstillingene ("grønn sone") vil kameraet automatisk som regel velge å fokusere på det nærmeste punktet, noe som ikke nødvendigvis passer fotografens behov. Dette er den kanskje vanligste grunnen til at bildene ikke blir skarpe nok. De har rett og slett ikke fokus på rett sted. Du må velge P, Tv eller Av (for Canon) for å kunne velge fokuspunkter selv. Altså: Dette er en meget god grunn til å komme seg bort fra "grønn sone".

Klikk på "autofokusknappen" (den finner du øverst til høyre på Canon-kameraer), og du får se hvilket fokuspunkt som er valgt. Avhengig av hvilket kamera du har, kan du nå velge andre punkter ved å bruke multivelgeren eller et av innmatingshjulene. Du kommer tilbake til utgangspunktet når du har rullert innom alle alternativene.

En ulempe med de ytterste punktene, er at de er mindre følsomme enn det i sentrum. Det kan være vanskelig å fokusere i dårlig lys, med kontrastfattige motiver eller du har et relativt lyssvakt objektiv (f5,6 eller mindre blender). Du kan da enten velge å fokusere manuelt eller bruke senterpunktet til å fokusere, for så å endre komposisjonen etterpå. Men i det siste tilfellet kan eksponeringen lett bli litt feil. Men det finnes metoder for å ordne dette også. Mer om det en annen gang.

Alle 9 fokuspunktene lyser opp.


Hvis du har stilt inn kameraet slik at alle fokuspunktene lyser opp når du trykker autofokusknappen, vil kameraet velg fokuspunkter selv. Da vil alt fra ett til kanskje 3-4 punkter lyse opp, og punktene vil altså være i fokus. Men er fokus hvor du vil ha den? I bildet jeg bruker som eksempel, vil jeg forsikre meg om at fokus ligger veldig nært lyskilden. Jeg trykker autofokusknappen, bruker et av innmatingshjulene (på en Canon 5DII), slik at fokuspunktet flyttes til det ønskede stedet. Jeg trykker utløserknappen halvveis ned, og ser at fokuspunktet er på riktig sted, og jeg tar bildet.

Valg av nytt fokuspunkt - der du vil fokus skal sitte.