Ved Norges ende

Kong Oscars IIs kapell i Grense Jakobselv. (Sony Alpha 7R - 16mm - 1/60s - F/22 - ISO200).

Norge grenser til Russland i øst. Den nordligste delen av østgrensen vår går i elva Jakobselv. Grense Jakobselv er det stedet (bygda?) grenseelva renner ut i Barentshavet. Området er fraflyttet, men elva er tydelig markert som grense med markørstolper og skilt. Overraskende nok er det ingen advarsler av typen "skutt blir den som...".
På 1800-tallet ble det foretatt flere grenseoppganger mellom Norge og Russland. Det var fortsatt uenighet og grensekrenkelser mellom norske og russiske fiskere, så Kong Oscar II (kongen vår), følte tydeligvis behov for å markere "sin" suverenitet over Norge. I Grense Jacobselv ble det satt opp en kirke på 1860-tallet. Kirken ble vigslet i 1869, og kalles Kong Oscar IIs kapell. Hvor langt unna er Russland? Ikke veldig, men dette bildet er ikke tatt for å markere hvor nært Russland befinner seg. Men den bergknausen du ser i bakgrunnen til venstre i bildet, er russisk.

Å ta bilder mot sola, er noe som er krevende for optikken. Men det varierer svært mye hvordan ulik optikk takler motsol. Sørg i alle fall for å bruke minst mulig blender (sannsynligvis er dette f/22). Jeg bruker å gjemme sola delvis bak ett eller annet. Ofte brukes løvverk på trær. Eller som i dette tilfellet, kan man la sola så vidt stikke fram bak en bygning. Reflekser er du dømt til å få, men du må selv vurdere i ettertid hvor mye reflekser du kan "leve med".

Det er brukt egnet programvare for å få fram detaljer i selve bygningen. Du kan ikke regne med å få slike bilder rett ut fra kameraet. Med sterk sol rett i mot, får du helt sikkert selv kirkebygningen kraftig undereksponert. Eneste muligheten her er at du har et kamera med innebygget HDR-mulighet. Og det får flere og flere kameraer, faktisk. HDR står for High Dynamic  range (høyt dynamisk omfang). Har du ingen HDR-mulighet, må du i alle fall bruke så lav ISO-verdi som mulig. Hvis du skal få fram detaljer i bygningen i Photoshop (eller annet bildebehandlingsprogram) i ettertid, er det viktig at de mørke områdene er mest mulig støyfrie.

Med bakgrunn i det jeg skrev i forrige avsnitt, kan jeg pussig nok komme ut for "lysmangel" selv om jeg tar bilde rett mot sola! Hvis kameraet mitt ikke er er særlig bra på høy ISO-verdi, vil jeg absolutt bruke ISO100. Det betyr at jeg må gå ned på 1/30 sekund i lukkertid for å kunne bruke minste blenderåpning.Og på 1/30 sekund skal du ikke skjelve veldig mye hvis du ikke har kamera med bildestabilisator. Ta i alle fall flere bilder. Slik øker du sjansen for at du får et skarpt et. Du har også mindre skarphet "å gå på" når du bruker så liten blenderåpning, på grunn av noe som heter diffraksjon i optikken. Det er ikke lønnsomå bruke blenderåpning 22, med mindre det er spesielle behov for det. Slike behov kan være som i dette tilfellet (sol/stjerne) eller behov for størst mulig dybdeskarphet.

Her har du bildet - ubehandlet av meg - jpg rett fra kameraet:
Samme bildet som øverst på siden.