Fototips 2: Bli kjent med bokstavene PASM

Eksempel på bruk av lang lukkertid. (Canon 5DII - 20mm - 25s - f18 - ISO400).


I det forrige fototipset (om fokuspunkter), var jeg såvidt inne på at man ikke fikk alle valgmuligheter under "grønn sone". Den "grønne sonen" refererer til et av valgalternativene på programhjulet på et vanlig systemkamera. De fleste systemkameraer har et slikt hjul, men valgalternativene kan i noen tilfeller "gjemmes bort" i menyer.

Programhjulet på Canon EOS 650D:
Motivprogrammer (7 stk.)
CA - automatikk - men med noen ekstra valg
Blitssymbol - slå av innebygd blits
A+ (grønn sone) - helautomatisk
P - programautomatikk
Tv - lukkerprioritert automatikk
Av - blenderprioritert automatikk
M - manuelt program


Programhjulet på Nikon D3200:
Motivprogrammer (6 stk.)
Blitssymbol - slå av innebygd blits
Auto (grønn sone) - helautomatisk
Guide - ekstra service for nybegynnere
P - programautomatikk
S - lukkerprioritert automatikk
A - blenderprioritert automatikk
M - manuelt program


Som du ser, er programhjulene nesten like. Og de aller fleste systemkameraer har slike hjul - og nesten de samme valgene. Men hva betyr dette egentlig rent praktisk? Når skal du bruke de ulike innstillingene?

Motivprogrammer
Disse skal du ligge unna. Ikke fordi de ikke virker, men fordi du har et kamera hvor du skal lære deg å bruke de mulighetene som finnes. Og leser du dette, er du interessert i å lære mer. Du skal kunne ta gode bilder, uansett forhold. Ikke bare når forholdene og motivene passer inn i et forhåndsdefinert (og ganske snevert) mønster. Unntak: Du er usikker og trenger noenlunde korrekte innstillinger veldig fort.

Auto (grønn sone)
Det samme som ovenfor. Et negativt trekk ved den grønne sonen er også at du ikke får brukt alle fin-innstillingene kameraet greier. Du får auto ISO, auto hvitbalanse, auto-blits, auto-valg av fokuspunkter og ingen eksponeringskompensasjon.

P - programautomatikk
Kameraet stiller automatisk inn blender og lukker, men du kan finjustere eksponeringen før du tar bildet. Når du endrer lukkertid eller blenderåpning, følger "den andre" med slik at eksponeringen ligger fast (helt til du slipper utløserknappen og eksponerer og fokuserer på nytt).

S/Tv - lukkerprioritet
Du velger selv lukkertiden, og kameraet beregner eksponeringen og foreslår riktig blenderåpning. Fotografen får på denne måten kontroll over hvordan bevegelser (motivets) skal komme til uttrykk i bildet.

A/Av - blenderprioritet
Du velger selv blenderåpningen, og kameraet beregner eksponeringen og foreslår riktig lukkertid. Fotografen får kontroll over dybdeskarpheten i bildet.

M - manuelt program
Her må du finne riktig eksponering selv. Kun nødvendig å bruke i ekstreme tilfeller, f.eks. ved ekstra lange eksponeringer (stjernefotografering).

Så hva med "standardinnstillinger"?
Hvordan du skal stille inn kameraet i utgangspunktet, avhenger av lysforholdene og hva slags fotomotiver du er ute etter.

Tenkt tilfelle 1: Landskapsfotografering - blenderprioritet.
ISO: Lavest mulig ved gode lysforhold. Hvitbalanse: Auto er ofte bra nok utendørs. Kan justere for om sola er framme eller om det er overskyet. Blenderåpning: Liten (f14-f18), men hold deg unna f22, pga. diffraksjonsproblematikk (softere bilder ved minste blender). Lukkertid: Kommer automatisk når du bruker blenderautomatikken. Ved dårlig lys blir gjerne lukkertiden så lang at du bør/må bruke stativ.

Tenkt tilfelle 2: Fuglefotografering - lukkerprioritet.
ISO: Lavest mulig ved gode lysforhold. Ikke vær redd for å gå opp til 800-1600 for å holde lukkertiden kort nok (evt. blenderåpningen liten nok). Hvitbalanse: Som ovenfor. Lukkertid: Viktig at denne er kort hvis fuglene beveger seg mye og fort. Blenderåpning: Ved korte lukkertider (og evt. dårlig lys i tillegg) blir blenderåpningen så stor at dybdeskarpheten blir i minste laget. Pass da på å fokusere på hodet/øynene.