Kaldt eller kaldere?

Kaldt ved Hustadvika? (Canon 5DII - 40mm - 1/60s - f16 - ISO400)Mindre kaldt ved den samme Hustadvika? (Canon 5DII - 40mm - 1/60s - f16 - ISO400)


Dette ser kanskje ut som to bilder av samme motiv. Og det er det jo. Likevel er det akkurat det samme bildet, men med to ulike digitale "framkallinger". Hvilket synes du er best egnet til å beskrive et kaldt vintermotiv? Helt sikkert er det at bildene gir to helt ulike skildringer av nøyaktig samme miljø, og ingen av dem er manipulert. Kun framkalt ulikt i Lightroom. Forskjellen her handler om ulik fargetemperatrur, noe som påvirker stemningen i bildet i høy grad.
Den blå fargetonen i bildet kommer helt naturlig på denne tida av døgnet. Sola har akkurat gått ned og det blir lett til at blåfargen blir dominerende i snøen. Denne kan du ta bort ved å endre fargetemperaturen (målt i grader Kelvin) - høyere gradtall medfører "varmere" farger.
Hvordan var "originalen"? Hvilket av bildene ligger nærmest slik øynene mine oppfattet scenen? Jeg vet det rett og slett ikke. Og det finnes ingen fasit. Men jeg tror at motivet lå et sted mellom disse to bildene. Men du framkaller altså bildene akkurat slik det passer deg. Så begge bildene er like korrekte. Eller feil, om du vil.