Bildebehandling I

Stangvik i høstfarger - for lys himmel. (Canon 5D - 17mm - 1/60s - f16 - ISO200)

Stangvik i høstfarger - bedre eksponert og mer kontrast. (Canon 5D - 17mm - 1/60s - f16 - ISO200)

Blir bildene dine for ofte slik som det øverste bildeeksemplet? Det vil i dette tilfellet si riktig eksponert forgrunn og for lys (evt. utbrent) himmel. Eller blir det riktig eksponert himmel, men for mørk forgrunn? Dette er landskapsfotografens store problem. Hvordan skal man få et fotoapparat til å eksponere både forgrunn og himmel riktig? Samtidig! Svaret er: Det går ikke an, uten å være litt smart. Heng på videre, så får du noen tips om hvordan du skal skape det "perfekt" eksponerte landskapsbilde. Se bilde nummer to.
Grunnen til at eksponeringen er så vanskelig å få riktig, er at uansett hvor dyrt kamera du kjøper vil det ha begrensninger i dynamisk omfang. Det vil si at det ikke greier å gjengi både mørke og lyse toner (og alle i mellom) i samme bilde. Øynene våre greier dette mye bedre. Så dermed blir vi kanskje litt skuffet når vi ser at bildene ikke ble slik vi hadde forventet. Men det finnes noen metoder vi kan bruke for å rette på dette.
Metode 1. Bruke graderte filter (montert på objektivet).
Slike filter har gradvis overgang fra helt gjennomskinnelig glass til noe mørkere glass. Hvis du setter på filteret slik at den mørke delen dekker himmelen, vil du få en jevnere eksponering over hele bildet. I dette tilfellet har jeg ikke eksempler på dette. Metoden anbefales så absolutt for den som vil få gode bilder uten å måtte gå veien om datamaskin og bildebehandling.
Metode 2. Ta bilder med forskjellige eksponeringer og legge dem sammen i bildebehandlingsprogram.
Dette høres kanskje vanskelig ut, men behøver ikke være det. Metoden blir ikke inngående beskrevet her, det tar litt for stor plass. Men har du tilgang til Photoshop i en eller annen variant, har du i alle fall programvaren som behøves. Se eksemplet nedenfor.
Metode 3. Ta bilde i RAW-format og bruke f.eks. Adobe Lightroom hvor du kan simulere et gradert filter.
Med bilder i RAW-format har du et mye større spillerom enn med JPG-bilder. JPG-bildene er ferdig produserte bilder ut av kameraet. Du kan selvfølgelig behandle dem videre, men det er vanskelig (av og til umulig) å behandle dem videre uten at du får tydelig kvalitetsreduksjon. Se eksemplet nederst.
Stangvik i høstfarger - to bilder lagt sammen i Photoshop. (Canon 5D - 17mm - 1/60s - f16 - ISO200)

Stangvik i høstfarger - RAW og Lightroom. (Canon 5D - 17mm - 1/60s - f16 - ISO200)