Entene kaller: Kom tilbake!

Virker ikke skogen litt truende? (Canon 7D - 98mm - 1/640s - f9,0 - ISO800).

Kan man ta dyrebilder uten å være nært, eller bruke en vanvittig kraftig tele? Svaret er ja! Hvis du setter dyret inn i en naturlig sammenheng, kan det gå bra. I dette tilfellet har jeg forsterket (økt kontrast kun på skogen) den litt truende virkningen skogen har. Vi skjønner at det kan være fristende for hjorten med åpent lende, hvor jo den kan ha kontroll til alle kanter. Samtidig kan skogen også kan gi beskyttelse. Å finne en ubevegelig hjort inne i skogen er nærmest umulig.

Av kamera-dataene ser du at jeg godt kunne ha valgt mindre blender (høyere f-tall), og heller brukt lengre lukkertid. Men som standardinnstilling når det er dyr eller fugler i fokus, presser jeg lukkertiden så lavt som jeg kan. Dette fordi dyr/fugler ikke så lett skal ende opp uskarpe fordi de beveger seg. Så slik kameraet er innstilt nå, er jeg klar for bevegelse, f.eks. at hjorten plutselig tar til å løpe.

Mindre blender og mer dybdeskarphet er ikke noe stort poeng i dette tilfellet. Jeg har ingen forgrunn i bildet, så det holder bra med blender 9.