Prøv en kamera-simulator!


Denne finner du på dette nettstedet: http://camerasim.com/camera-simulator/
Du kan laste ned et program som du kan bruke på datamaskinene din, eller du kan prøve simulatoren på nettet. Som f.eks. akkurat hvor du er nå!

Lynkurs:
Skyv på knappene for å lage variasjoner i lys, avstand og brennvidde til venstre. Innstillingene til høyre vil endre seg for at eksponeringen skal bli riktig. Lær deg sammenhengene. Velg halvautomatikk (lukkerprioritert eller blenderprioritert) eller manuell eksponering i midten. Til høyre stiller du inn ISO-verdien og blender (hvis blenderprioritet er valgt) eller lukkertid (hvis lukkerprioritet er valgt). Klikk på utløserknappen til høyre og studer resultatet. Legg spesielt merke til eksponeringen, selvfølgelig. Men legg også merke til variasjonene i dybdeskarphet og generell skarphet. Det er en del bevegelse i bildet, og med lengre lukkertider kan i alle fall deler av bildet bli uskarpt ved lengre lukkertider.
Det er også muligheter for stativbruk.
I selve "søkeren" ser du de valgene du har gjort. Samt at du får et vink om du over- eller undereksponerer. Hold pila midt på for å få riktig eksponering.

Jeg synes denne simulatoren er veldig god. Anbefales!